Adatvédelmi szabályzat

Általános tájékoztató

A jelen adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „szabályzat”) szabályozza a webáruházban/weblapon megvásárolható termékek megrendelésének teljesítését és a személyes adatok kezelését, valamint tájékoztat az adatok és a sütik (cookie-k) kezeléséről. A felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a a webáruházban/weblapon folyamatosan elérhető szabályzatot.

A webáruház/weblap üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a szabályzatot. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen általános tájékoztató tartalmát.

 

Kollégánk készséggel válaszol minden olyan írásbeli kérdésre, amelyet a szabályzat nem vagy nem egyértelműen tartalmaz.

Az üzemeltető elkötelezett a webáruház/weblap lehető legmagasabb szolgáltatási minősége iránt, de nem vállal felelősséget a szolgáltatás használatából eredő károkért.

Adatkezelő

 Név: SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely, levelezési cím: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 33.

E-mail cím: info@havasi.eu

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető alapvető célja védeni a látogatók személyes adatait, és kiemelten tiszteletben tartja a felhasználóknak – a jogszabályok által is meghatározott – információs önrendelkezési jogát. Az üzemeltető bizalmasan kezeli a látogatók személyes adatait, és megtesz minden olyan biztonsági, műszaki és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja és garantálja.

 Az alábbiakban ismertetjük az adatkezelés alapelveit, valamint bemutatjuk az üzemeltető mint adatkezelő kötelezettségvállalásait.

 • Az üzemeltető adatvédelmi koncepciójának középpontjában a tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulás áll, amelyet igyekszik megszerezni a szolgáltatás használatának minden szakaszában.
 • Az üzemeltető biztosítja, hogy adatkezelési alapelvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal.
 • Az üzemeltető nem végez adatkezelést a webáruházban/weblapon, továbbá a felhasználó kifejezett előzetes hozzájárulásának hiányában nem szolgáltat személyes adatot harmadik személynek, kivéve akkor, ha a szerződés teljesítéséhez harmadik személyt (pl. posta, kiszállító cég stb.) kell igénybe vennie.
 • A megrendelés elküldésével a vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a kiszállító cégnek továbbítsák.
 • Az üzemeltető kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információk nélkül továbbít harmadik személyeknek a felhasználók személyes adataiból készült statisztikákat, amelyekből semmilyen eljárással nem reprodukálhatók az adatközlő személyes adatai.
 • Az üzemeltető nem kapcsolja össze a webáruházban/weblapon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal. Az üzemeltető kizárólag akkor továbbít felhasználói adatokat harmadik országban működő (külföldi) személyeknek/szervezeteknek (pl. külföldre kézbesítő futárcégeknek), ha ez szükséges a webáruházban/weblapon megrendelt termékek kiszállításához.
 • Az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi a felhasználók adataiból általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat és elemzéseket, amelyekből nem lehet a felhasználóra vonatkozó következtetéseket levonni.
 • A webáruház/weblap látogatói önként használják a szolgáltatást. Ha az üzemeltető a vonatkozó jogszabály értelmében köteles adatot szolgáltatni a megkereső hatóságnak, az összes feltétel teljesülése esetén eleget tesz kötelezettségének. Ezt a látogató és a felhasználó tudomásul veszi.
 • Az üzemeltető fogadja és lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül megválaszolja az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési és adatkezelési tájékoztatási kérdéseit.

A szabályzat hatálya csak az üzemeltető alábbi honlapjaira és az ott működtetett webáruházaira terjed ki:

 • havasi.eu
 • havasi.live
 • havasi.jp

 

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő a felhasználók alább megjelölt személyes adatait kezeli.

A felhasználó a szolgáltatás igénybevétele során az alábbi adatokat közölheti:

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés jogalapja (célja)

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés

a felhasználó neve

kapcsolatfelvétel, azonosítás

hozzájárulás, a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont

a felhasználó e-mail címe

hírlevél küldése

hozzájárulás, a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont

a felhasználó lakcíme, adószáma vagy adóazonosító jele

számlázás

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

felhasználónév (e-mail cím) és jelszó

a honlapon történő bejelentkezés biztosítása

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont

cookie-k (a kosár tartalma, a munkamenet azonosítója)

a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont

 

A látogatók műszaki adatainak rögzítése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, amelyből bizonyos esetekben következtetni lehet a felhasználó személyére, továbbá rögzíti az operációs rendszer és a böngésző típusát, valamint a látogatott oldal címét.

Az adatrögzítés elsősorban műszaki célokból, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen.

Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése és a látogatottsági statisztikák készítése, amely elősegíti a szolgáltatás színvonalának további emelését.

Az üzemeltető nem kapcsolja össze a naplóállományok elemzésekor felmerült adatokat más információval, és nem törekszik a felhasználó személyének azonosítására.

Felhasználói regisztráció

A felhasználó a webáruházban/weblapon történő vásárláshoz köteles az első alkalommal közölni a számlázási és szállítási adatait, a telefonszámát, az e-mail címét, kapcsolattartója nevét, valamint – előzetes regisztrálás esetén – a későbbi belépéshez szükséges jelszavát. Az adatkezelő ezeket a személyes adatokat a fenti célokból kezeli.

A regisztráció során a vásárló feliratkozhat a hírlevélre is, és ezt az igényét bármikor törölheti. A regisztráció visszaigazolásáról automatikus e-mailt kap.

A hírlevelek kézbesítése a mailchimp.com szolgáltatón keresztül történik. Ehhez az adatkezelő a felhasználó nevét, e-mail címét és az általa kiválasztott ország nevét közli a szolgáltatóval. Minden hírlevél tartalmaz egy leiratkozási linket, amellyel a felhasználó egy kattintatással törölheti minden adatát a szolgáltató adatbázisából. Ezt követően nem kap e-mailben több hírlevelet.

A felhasználó köteles bizalmasan kezelni és illetéktelen személyektől megfelelően védeni az általa megadott jelszót. Amennyiben a vásárló adatai az egyedi azonosító és a jelszó helyes megadását követően illetéktelen harmadik személy birtokába kerülnek, az adatkezelő nem vállal felelősséget az ebből eredő károkért és hátrányokért.

A regisztrált adatokat az üzemeltető – a felhasználó kérelemére – törli a rendszerből.

Számlázás

A számlák kiállítása a www.szamlazz.hu oldalon történik, amelynek az üzemeltetője a KBOSS.hu Kft. (székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszáma: 01-09-303201; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék mint Cégbíróság; adószáma: 13421739-2-41, e-mail címe: info@szamlazz.hu, tel.: +36 30 35 44 789). Az Adatkezelő a számla kiállításához szükséges adatokat automatizált módon (API hívás) átadja a szamlazz.hu üzemeltetőjének.

A Havasi-weboldalakon bankkártyás fizetés esetén az adatkezelő átadja a kiválasztott fizetési szolgáltatónak a fizetési folyamat elindításához szükséges adatokat. A fizetési szolgáltatók listáját az adatkezelő folyamatosan aktualizálja. A jelenlegi fizetési szolgáltató a stripe.com. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés és az adatkezelési szabályok érintése nélkül megváltoztassa a fizetési szolgáltatót. Bankkártyás fizetés esetén az adatkezelő semmilyen esetben sem kezel és tárol semmilyen, bankkártyaadatot, azt mindenkor kizárólag a biztonságos fizetési szolgáltató kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.). Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása esetén az adatkezelőt, a Sztv. alapján terhelő kötelezettség az irányadó.

Az adatkezelés célja: a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat kötelező megőrzése. Az Sztv. 169. § (1)–(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságok kötelesek megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetve alátámasztó számviteli bizonylatokat.

Az adatkezelés időtartama: a kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a kiállítástól számított 8 évig kell megőrizni. Amennyiben a felhasználó visszavonja a számla kiállításához adott hozzájárulását, az adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdésének a) pontja alapján jogosult 8 évig megőrizni a számla kiállítása során megismert személyes adatokat.

Az adatkezelő nem tárolja a felhasználók bankkártyaadatait.

Az adatkezelés időtartama

 

A regisztrációhoz kötelező személyes adatok kezelése a regisztrációtól annak törléséig tart. A nem kötelező adatok kezelése a közlés időpontjától a törlésig tart. A regisztrációt mind a felhasználó, mind a szolgáltató bármikor törölheti az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: „ÁSZF”) rögzített esetben és módon.

 

A fenti rendelkezések nem érintik a (pl. számviteli) jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket, továbbá a műszaki adatok kezelését.

 

A felhasználók jogai és a jogérvényesítés módja

 

A felhasználó akkor érvényesítheti jogait, ha személye azonosítható azokkal az adatokkal, amelyeknek az adatkezelő általi kezeléséhez korábban hozzájárult.

A felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozhatósági és tiltakozási jogával az adat felvételekor jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A felhasználói jogok védelme érdekében az adatkezelő csak az azonosított felhasználó kérését teljesítheti érdemben. Például az e-mail cím törlését az adatkezelő által kezelt e-mail címről kell kezdeményezni. A felhasználó így tudja igazolni, hogy jogosult kezelni az adott e-mail postafiókot.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget a felhasználói jogoknak harmadik személy általi rosszhiszemű gyakorlásából eredő károkért, ha az adatkezelő a tőle elvárható körültekintéssel és a kezelt adatokra nézve is megtette a szükséges intézkedést a felhasználó azonosítása érdekében, ennek ellenére a harmadik személy visszaélt a felhasználó adataival, a felhasználó nevében gyakorolta annak jogait, és számára kárt okozott (például az adatok törlését kérte, és azt az adatkezelő az azonosítást követően végrehajtotta).

A tájékoztatáshoz való jog

A szabályzatnak megfelelően legkésőbb 25 napon belül elektronikus formában megadunk minden tájékoztatást, amelyet a felhasználó által az őt érintő adatkezelésről kér. Tekintettel az azonos adatkörre, az adatkezelő évente egyszer díjmentesen teljesíti a felhasználó jogainak gyakorlására irányuló kérését.

 

A felhasználó kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott:

 • adatokról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról,
 • jogalapjáról,
 • az adatok tárolásának tervezett időtartamáról,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
 • – a felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében említett összes adatot , valamint a 15–22. és 34. cikkben meghatározott tájékoztatást tömören, átláthatóan, érthetően és könnyen hozzáférhetően, világos és közérthető megfogalmazásban, ugyanakkor pontosan megadja a felhasználóknak.

 

A tájékoztatáshoz való jog az adatkezelő fenti elérhetőségein keresztül gyakorolható. Tájékoztatás szóban is adható, ha a felhasználó ezt kéri, és igazolja a személyazonosságát. Amennyiben az adatkezelő munkatársának kétsége támad a felhasználó személyazonossága felől, adatokat és okiratokat kérhetünk annak megerősítéséhez.

 

A hozzáféréshez való jog

A felhasználó jogosult visszajelzést kapni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, a felhasználó jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz és az alább felsorolt információkhoz:

 • az adatkezelés céljai;
 • a felhasználó személyes adatainak köre;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy az adatkezelés korlátozása és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a kezelt adatok forrása;
 • közérthető tájékoztatás az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikáról, az ilyen adatkezelés jelentőségéről és a felhasználóra nézve várható következményeiről.

Ha a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjuk, a felhasználó arra is jogosult, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

A helyesbítés joga

A felhasználó szükség szerint kérheti az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését és kiegészítését.

 

A törléshez való jog

A felhasználó bármelyik alábbi okból jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a felhasználó visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 5. a személyes adatokat törölni kell az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt kötelezettség teljesítéséhez;
 6. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálása kapcsán került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
 3. a népegészségügy területét érintő vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A felhasználó kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében foglalt esetekben:

 1. a felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás csak addig érvényes, ameddig meg nem történik a személyes adatok pontosságának ellenőrzése;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a felhasználó ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, a felhasználó viszont igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. a felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás csak addig érvényes, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a felhasználó jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a felhasználó hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az felhasználót előzetesen tájékoztatni kell az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.

 

Az adat hordozhatóságához való jog

A felhasználó jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait, és azokat más adatkezelőnek továbbítsa. Az adatkezelő jellemzően Word- vagy Excel-formátumban teljesíti a felhasználó ilyen kérését.

 

A tiltakozás joga

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, a felhasználó jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén az adatok nem kezelhetők közvetlen üzletszerzés érdekében.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást is

A felhasználó jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 1. a felhasználó és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. elvégzését az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. a felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga

A felhasználó jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló korábbi adatkezelés jogszerűségét.

 

Kapcsolattartás és jogorvoslat

A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az üzemeltető által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor módosítani azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. A felhasználó jogosult továbbá kérni adatai törlését az e pontban megadott elérhetőségeken. Az üzemeltető kérésre tájékoztatást ad a felhasználó általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról és időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait.

 

A felhasználó az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja a jogait:

 

Levelezési cím:

1116 Budapest, Fegyvernek utca 33.

E-mail:

info@havasi.eu

A felhasználó bármikor jogosult kérni a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy törlését. A felhasználó a weboldalon önállóan helyesbítheti egyes adatait. Egyéb esetekben az üzemeltető legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül helyreállíthatatlanul törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a (pl. számviteli) jogszabályokban előírt adatkezelésekre. Az üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi az ilyen adatokat.

 

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info törvény”) és a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: „NAIH”) (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11.) fordulhat.

 

Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik személy adatait közölte, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az üzemeltető jogosult kártérítést követelni a felhasználótól. Az üzemeltető ilyen esetben megad minden tőle elvárható segítséget az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A Havasi-weboldalakon nyújtott szolgáltatások

általános szerződési feltételei

 1. Az ÁSZF hatálya és alkalmazási köre
  • (1.1) A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) az alábbi domainnevek alatt működő weboldalakon (a továbbiakban: „weboldal”) közzétett (és hozzáférhető) szolgáltatások igénybevételére irányuló, a honlapok üzemeltetője, a SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest, Fegyvernek utca 33., cégjegyzékszáma: 01-09-952968; adószáma: 12434611-2-43, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) mint a szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: „üzemeltető”) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: „felhasználó”) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit tartalmazzák, amelyeket a felhasználó a szolgáltatások igénybevételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó honlapok az alábbiak:

 • havasi.eu
 • havasi.live
 • havasi.jp

Az üzemeltető és a felhasználó egyaránt köteles teljes körűen figyelembe venni az ÁSZF feltételeit, és a közöttük létrejövő szerződés teljesítése során azoknak megfelelően eljárni.

 • (1.2) A jelen ÁSZF tárgyi hatálya kizárólag az üzemeltető által forgalmazott termékekre terjed ki, ezzel szemben a felhasználónak a harmadik személyekkel kötött szerződéseire akkor sem, ha a felhasználót a honlapon irányítják át az adott harmadik személyhez.
 • (1.3) A jelen ÁSZF a weboldalon értékesített termékekre, illetve elérhető tájékoztatásra terjed ki. A weboldalon megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra és feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet vonatkozik.
 • (1.4) Az üzemeltető bármikor jogosult a felhasználó előzetes értesítése vagy hozzájárulása nélkül az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosítás a weboldalon történő közzététellel lép hatályba, és a hatálybalépéstől kezdődően kötelező mind az üzemeltetőre, mind pedig a felhasználóra nézve. Az üzemeltető bármely szolgáltatásának igénybevétele a módosított ÁSZF elfogadását jelenti.
 • (1.5) A jelen ÁSZF nyilvános, és bárki számára hozzáférhető.
 1. A weboldal használatának feltételei
  • (2.1) Az üzemeltető előzetes regisztrációhoz kötheti a weboldalon kínált termékek megvásárlását. A felhasználó a regisztrációhoz kötött termékeket a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe vagy vásárolhatja meg. Ebben az esetben a felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez kitölteni a weboldalon erre rendszeresített űrlapot az abban meghatározott adatokkal, majd a kitöltött űrlapot az üzemeltető rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a felhasználó megfelelően kitöltötte az űrlapot, és a szükséges adatokat az üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az üzemeltető értesítést küld a felhasználó által megadott e-mail címre a regisztráció iránti kérelem tudomásulvételéről, a felhasználó pedig köteles megerősíteni a regisztrációt az üzemeltető levelében található, a rendszer által automatikusan generált és az üzemeltető által automatikusan küldött webhelyhivatkozásra kattintva vagy más, erre alkalmas módon.
  • (2.2) Az üzemeltetőnek a weboldalon nyújtott egyes szolgáltatásait – így különösen a webáruházban/weblapon kínált termékek közötti böngészést, továbbá a weboldalon közzétett nyilvános tartalmak böngészését, letöltését vagy más módon történő rögzítését – bárki igénybe veheti regisztráció vagy egyéb korlátozás nélkül.
  • (2.3) Amennyiben a felhasználó regisztrál a weboldalon, egyedi felhasználói nevet és jelszót kap, amelyek azonosítják, hogy beléphessen a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. Az üzemeltető kizárja a felelősségét a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a felhasználónak vagy más felhasználónak így okozott károkért. A felhasználó felel a regisztráció során közölt adatok valóságáért, valamint az azok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért. A felhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni az üzemeltetőt, ha a tudomására jut, hogy a jelszava illetéktelen személy számára ismertté vagy hozzáférhetővé vált, vagy ha a jelszavával egyéb módon visszaélnek.
  • (2.4) A weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”) vonatkozik. E pont alkalmazásában az üzemeltető a weboldalon elhelyezett és bárki számára hozzáférhetővé tett „Impresszum”-ban tesz eleget a törvény 4. §-ában foglalt közzétételi kötelezettségének.
  • (2.5) Sütik (cookie-k)
   A szolgáltatás igénybevételéhez sütik engedélyezése szükséges. Amennyiben a felhasználó azokat nem kívánja engedélyezni, letilthatja a böngészője beállításaiban. Ilyen esetben a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatóak.

   A süti egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket a szerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, amely azokat külön könyvtárban tárolja. A sütik nem tárolnak személyes adatot.

   A sütikben tárolt adatok: a kosár tartalma, munkamenet-azonosító. A sütikben tárolt munkamenet-azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó böngészőjében történő törlésig kerülnek tárolásra.

 1. A weboldallal kapcsolatos szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

  • (3.1) Az üzemeltető valamennyi szolgáltatása keretében a weboldalon közzétett tartalom, különösen a weboldal
   1. domainneve,
   2. az üzemeltető logója,
   3. a weboldalon alkalmazott szerkesztési elvek, eljárások és módszerek,
   4. a weboldal megjelenése, az üzemeltető által alkalmazott mottók, szoftveres és egyéb megoldások, ötletek és megvalósítások,
   5. a weboldalon az üzemeltető által közzétett valamennyi írásos, képi, animációs vagy hanganyag,
   6. védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás, továbbá
   7. a havasi.eu, valamint az 1.1. pontban hivatkozott valamennyi domainnév

    az üzemeltető szellemi tulajdonát képezik, és kizárólag az üzemeltető használhatja fel őket.

    Mindezekre tekintettel a fentiekben felsorolt tartalmak az üzemeltető vagy a szellemi alkotás tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.

 1. A szerződés létrejötte

  • (4.1) A felhasználó jogosult a weboldalon elérhető termékek (pl. koncertjegy) megvásárlására, valamint a weboldalon elérhető tartalmak megtekintésére és letöltésére.
  • (4.2) Az üzemeltető a jegyértékesítést az alábbi módokon végezheti:
   1. Az üzemeltető a weblapon reklámozza a koncertet, a jegyeket pedig harmadik személy (például Eventim, Ticketmaster stb.) értékesíti a felhasználónak. Az üzemeltető tájékoztatja a felhasználókat, hogy a számlák fizetéséhez közölt adatokat harmadik személy (biztonságos fizetési szolgáltató, adatfeldolgozó) kezeli. Ebben az esetben az üzemeltető semmilyen adatot nem kér be a felhasználóktól, hanem átirányítja a jegyértékesítő partnere weboldalára, a jegyvásárlással kapcsolatos összes adatot a jegyértékesítő partner kezel, a megállapodásra a jegyértékesítő partner általános szerződési feltételei az irányadók, és bárminemű ügyfélszolgálati kérdéssel kizárólag hozzá kell fordulni.
   2. Az üzemeltető meghatározott koncertekre saját maga értékesíti a jegyeket az 1. pontban meghatározott weboldalak valamelyikén. Ebben az esetben a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. A számlázáshoz és a koncerthez való hozzáféréshez szükséges adatokat az üzemeltető kéri be és tárolja, és ő nyújt ügyfélszolgálati segítséget.
  • (4.3) Az üzemeltető megrendelést bármely országban lakcímmel, illetve telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá bármely országban bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személyektől vagy egyéb szervezetektől fogad el.
  • (4.4) A felhasználó – regisztráció nélkül – a weboldalon alkalmazott szoftverrel szabadon összeállíthatja a megvásárolni kívánt termékeket, meghatározhatja, hogy mely terméket kívánja megvásárolni az egyes termékeknél találtható „kosárba tesz” (a továbbiakban: „kosár”) gombra kattintva. A kosár tartalmát a felhasználó a „Kosár” menüpontban ellenőrizheti, illetve módosíthatja. Itt megtekintheti és módosíthatja, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, kiválaszthatja a megfelelő fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. A felhasználónak lehetősége van a kosár teljes kiürítésére is.
  • (4.5) A felhasználó nem köteles megvásárolni a kosárba tett termékeket, továbbá a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül szerződéses ajánlatnak és ajánlattételi felhívásnak.
  • (4.6) A felhasználó a webáruházban/weblapon kínált termékek megvásárlására irányuló szerződés létrejöttével, módosításával és felbontásával kapcsolatban érvényes és joghatályos jognyilatkozatot kizárólag a weboldalon található, a termék kiválasztása során, kifejezetten a „megrendelés” gombra kattintást követően, az e célra rendszeresített felületen (a továbbiakban: „felhasználói felület”) tehet. Ez ugyanakkor nem minősül ajánlatnak és ajánlattételi felhívásnak. A felhasználó akkor teheti meg a tényleges megrendelést, ha a kért adatokkal megfelelően kitölti a weboldalon megjelenő űrlapot. A felhasználói felületen kívül a felhasználó kivételesen, kizárólag a jelen ÁSZF által megengedett körben és módon tehet jognyilatkozatot.
  • (4.7) A felhasználó a megrendeléskor köteles azt az elektronikus kézbesítési címet megadni, amelyre az üzemeltető a későbbiekben a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, a felhasználónak címzett jognyilatkozatait megküldi. A felek kölcsönösen elfogadják, hogy az e-mailben megtett jognyilatkozat csak akkor minősül írásbelinek, ha alkalmas a jognyilatkozatban foglalt tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására.
  • (4.8) A felhasználó a megrendeléskor köteles a weboldalon a felajánlott lehetőségek közül kiválasztani és meghatározni a fizetés és a számla kiállításának egyes részletes feltételeit. A felhasználó a termék megrendeléséig szabadon módosíthatja a kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit.
  • (4.9) A felhasználó nem vonhatja vissza, és nem módosíthatja a leadott megrendelést.
  • (4.10) A felhasználó a megrendelési űrlap megfelelő kitöltésével és a weboldalon megjelenített „Megrendelem” gombra kattintással rendelheti meg a kosárba helyezett termékeket. A megrendelés önmagában nem hozza létre a felek között a termékek megvásárlására irányuló szerződést, azonban a felhasználó szerződési ajánlatának minősül, amelyre az üzemeltető köteles a megrendelés leadását követően elektronikus úton haladéktalanul nyilatkozni.
  • (4.11) Az üzemeltető visszaigazolása minden esetben tartalmazza a felhasználó által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés választott módját, a termék vételárát és szállítási költségét, valamint a szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt és a fogyasztói panaszok érvényesíthetőségének helyét.
  • (4.12) A felhasználó a fentiek szerint megrendelt termékek vételárát csak a weboldalon történő előzetes regisztrációt követően, az üzemeltető által megjelölt számlaszámra történő előreutalással vagy bankkártyás fizetéssel tudja a weboldalon kifizetni.

 2. A webáruházban/weblapon történő vásárlás során létrejött szerződés tartalma

  • (5.1) A felhasználó és az Üzemeltető szerződése kizárólag azokat az adatokat és feltételeket tartalmazza, amelyeket a felhasználó a megrendelése során közölt, és az üzemeltető a visszaigazolásban jóváhagyott. Ennek alapján az üzemeltető köteles eljuttatni a felhasználónak az általa kiválasztott terméket, a felhasználó pedig köteles megfizetni a termék vételárát.
  • (5.2) Az üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a weboldalon értékesített termékek gyártói/szállítói által közölt adatok megfelelnek a gyártók/szállítók által biztosítottaknak. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az abból eredő kárért, hogy a gyártó/szállító hibás/pontatlan/hiányos/nem megfelelő információt közölt az üzemeltetővel az általa szállított/gyártott termékre vonatkozóan.
 1. Teljesítési és fizetési feltételek
  • (6.1) Az üzemeltető elektronikusan vagy kiszállítással kézbesíti a felhasználó által megvásárolt terméket.
  • (6.2) A vételárat az üzemeltető határozza meg, és az megegyezik a weboldalon szereplő, az adott terméknek a szerződés megkötésekor érvényes listaárával. A weboldalon feltüntetett vételárak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
  • (6.3) A vételárat – elektronikusan kézbesített termék esetén – nem terheli szállítási díj. Az üzemeltető jogosult kiszállítási díjat felszámítani. A kiszállítási költségekkel kapcsolatos tájékoztatás a weboldalon bárki számára hozzáférhető és szabadon megismerhető.
 2. Lemondás, változtatások, visszatérítések, felelősség
  • (7.1) Ha a rendezvényt nem lehet megtartani a meghirdetett időpontban az üzemeltetőnek fel nem róható okból (vis maior), de az üzemeltető a meghirdetett időpontot követő 12 hónapon belül új időpontot hirdet, nem lehet alkalmazni a rendezvény elmaradására irányadó szabályokat, és nem kerül sor a jegyek visszaváltására, hanem azok változatlanul érvényesek az új időpontban megtartott rendezvényre. Ha a rendezvény elmarad, és az üzemeltető nem hirdet új időpontot, az üzemeltető visszatéríti a jegyek árát a felhasználóknak.
  • (7.2) A felhasználó a jegy árán kívül nem léphet fel semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel az üzemeltetővel szemben.
  • (7.3) Az üzemeltető fenntartja a jogot a szereposztásban vagy a programban történt kisebb vagy indokolt változtatásokra. Lemondás vagy halasztás esetén az üzemeltető nem vállal felelősséget a változtatással kapcsolatban felmerült költségek (pl. utazási, szállodai, kezelési vagy szállítási költségek) megtérítésére.
  • (7.4) Az üzemeltető nem vállal jótállást arra, hogy a felhasználók elégedett lesznek az előadással, a rendezvénnyel vagy az adott jegyre vonatkozó bármely programmal, illetve arra, hogy az előadáson elhangzott, illetve kapott tartalomra és információra van szükségük.
  • (7.5) Az üzemeltető – a saját érdekkörében felmerült körülmények kivételével – szintén nem vállal jótállást a programok és a kapcsolódó szolgáltatások zavartalanságáért és hibátlanságáért, illetve hogy az esetleges hibáknak a rendezvény alatt (közben) történő kijavításáért. Az üzemeltetőnek a felhasználókkal közölt szóbeli vagy írásbeli tájékoztatása nem keletkeztet jótállási jogosultságot.
  • (7.6) A felhasználók nem jogosultak a jegyek továbbértékesítésére. A továbbértékesítésért minden esetben a továbbértékesítő felel. A továbbértékesítéssel harmadik személynek okozott károkért az üzemeltető semmilyen esetben sem vonható felelősségre.
  • (7.7) Az online koncertekre szóló jegyek esetén az üzemeltetőt nem terheli felelősség azért, mert az online koncert a felhasználó érdekkörében felmerült okból (pl. nem ért rá, gyenge internetkapcsolat stb.) nem hibamentes. A jelen pont szerinti esetben az üzemeltető lehetővé teszi, hogy a felhasználó 24 órán belül visszanézze az online koncertet. A 24 óra elteltével a felhasználót nem illeti meg ez a jog, és az Üzemeltető nem köteles visszatéríteni a jegy árát.
  • (7.8) A felhasználók a weboldalon meghirdetett határidőig tudják letölteni a digitális, letölthető termékeket (például zenei albumokat, videókat, koncertfilmeket, kottákat).
 3. Felelősség
  • (8.1) Az üzemeltető felelősséget vállal azért, hogy a leszállított termék megfelel a felek szerződésének, és a termék rendeltetésszerű használatához adott esetben szükséges termékleírást magyar nyelvű változatban a termékhez vagy annak csomagolásához mellékeli.
  • (8.2) Az üzemeltető a honlapon vásárolt szolgáltatások teljesítéséhez (pl. jegyértékesítéshez, a koncert lebonyolításához, a megrendelt termékek kiszállításához stb.) korlátlan számú alvállalkozót (teljesítési segédet) vehet igénybe. Az üzemeltető úgy felel az így igénybe vett alvállalkozók magatartásáért, mintha maga járt volna el.
 4. Az elállás joga

A felhasználó indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (a termék átvételétől) számított 14 napon belül. Elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat tételével, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállási határidő a termék átvételétől számított 14 nap elteltével jár le. A felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fenti határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Amennyiben a felhasználó eláll a szerződéstől, az üzemeltető köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríteni a felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Az üzemeltető mindaddig visszatarthatja a visszatérítést, ameddig vissza nem kapta a terméket, vagy a felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az üzemeltető kizárólag olyan termék vételárát fizeti vissza a felhasználóknak, amelyet sértetlenül, továbbértékesíthető álapotban és a megrendelt mennyiséggel azonos mennyiségben kap vissza. A termék visszaküldésének költségét a felhasználó viseli. A felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termék értékcsökkenéséért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdésének l) pontja alapján a felhasználó nem gyakorolhatja az elállási, illetve felmondási jogát, ha a koncertre szóló belépőjegy egy adott időpontra (napra, határnapra) szól.

 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás
  • (10.1) A felhasználó kellékszavatossági igényt érvényesíthet az üzemeltetővel szemben annak hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve akkor, ha a felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy az üzemeltető számára más igényének teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az üzemeltető költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a felhasználó viseli, kivéve akkor, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl nem érvényesítheti kellékszavatossági jogait. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az üzemeltető nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.
  • (10.2) A termék hibája esetén a felhasználó – választása szerint – az előzőekben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártói leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a felhasználó a termék gyártói forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a felhasználónak kell bizonyítania. A felhasználó nem érvényesíthet egyidejűleg kellékszavatossági és termékszavatossági igényt ugyanazon hiba miatt.
  • (10.3) A felhasználó a Polgári Törvénykönyv szerint a jótállást vállaló kötelezettel szemben érvényesítheti a jótállásból eredő jogait. A felhasználó nem érvényesíthet egyidejűleg kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt ugyanazon hiba miatt.
 2. Egyéb rendelkezések
  • (11.1) A weboldal használata során megkötendő valamennyi szerződés nyelve – függetlenül a vásárlás és a teljesítés helyétől – a magyar, és az ekként létrejött szerződések nem minősülnek írásban létrejött szerződésnek, azokat az üzemeltető nem iktatja.
  • (11.2) A honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a felek jogaira és kötelezettségeire a magyar jog az irányadó.
  • (11.3) Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse a honlap vagy a szolgáltatás bármely részét. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban/weblapon történő vásárláskor már létrejött szerződéseken alapuló jogviszonyok tartalmát.
  • (11.4) A felhasználó az ÁSZF 1.1. pontja szerinti elfogadásával együtt elfogadja és elismeri az üzemeltető adatvédelmi szabályzatát, amely a weboldalon bárki számára szabadon hozzáférhető és megismerhető.