Nyerjen VIP koncertjegyet!

Nyereményjáték Szabályzat

A jelen nyereményjátékot szervező SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT KFT. (a továbbiakban: „Szervező”) által szervezett, a jelen Szabályzatban ismertetett nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Játékosok”) vehetnek részt, akik a Játékban való részvétel előtt teljesítették a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeket (és ezen feltételeket magukra nézve kötelezőnek ismerték el), valamint a www.havasi.eu weboldalon található Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és személyes adataik kezeléséhez önként hozzájárulnak.

  • A Szervező adatai

Név: SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT KFT

Levelezési cím: 1116 Budapest, Fegyvernek u 33.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-952968

Adószám: 12434611-2-43

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-85975/2015

E-mail cím: info@havasi.eu

  • A Játék ismertetése, menete, szabályai

A Játékosok ebben a játékban HAVASI koncertekkel, illetve a támogatóval kapcsolatos kérdéseket válaszolhatnak meg. A válaszadás a https://havasi.eu/vip weboldalon történik a kvízkérdésekre adott válaszok és a játékos adatainak megadásával.

A Játék kezdete a felhívás nyilvános közzétételének időpontja a hivatalos HAVASI Facebook oldalon (https://facebook.com/havasi). A Játék záró időpontja: a meghirdetést követő hatodik nap éjfél, egyben a Játék nyerteseiek meghatározási ideje is. 

A 3 nyertes Játékost a Szervező az összes kvízkérdést helyesen megválaszolók közül véletlenszerűen, sorsolás eredményeként határozza meg és  hirdeti ki a Játék záró időpontját követő 1 napon belül.

A nyertes Játékosok nyereménye páros (2 db) belépőjegy a HAVASI Symphonic Aréna Show koncertre a Budapest Arénában, dedikált VIP backstage pass (2 db), a koncert előtt betekintés a színfalak mögé és közös fotózás Havasi Balázzsal.

A Szervező a Játék záró időpontjátíól számított 1 munkanapon belül minden nyertesnek értesítést küld a megadott értesítési címére. A nyerteseknek 7 munkanapon belül jelentkeznie kell nyereményéért a Szervező fenti, illetve az értesítésben megadott elérhetőségein. Ha a nyertesek nem jelentkeznek az értesítését követő 7 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a Szervező tulajdonában marad.

  • A Játékban részvétel személyi feltételei

A Játékokban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik hozzájárultak a természetes személyazonosító adataik és az e-mail címük kezeléséhez, illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesznek a játékban.

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT Kft. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

  • Adatkezelés

A Játékra való jelentkezéssel, mint a jelen Szabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy a Szervezővel közölt személyes adatait a Szervező a Játékok lebonyolítása érdekében a lentiekben meghatározottak szerint kezelje, valamint hogy részére a Szervező rendszeres hírlevelet küldjön a Játékokra való jelentkezés során használt elektronikus elérhetőségére.

A Szervező által folytatott adatkezelések céljai: a Játék lebonyolítása, a Játék nyerteseinek értesítése, a részükre a nyeremények postázása, továbbá a Játékosok részére a HAVASI koncertekkel kapcsolatos elektronikus hírlevél küldés.

A Szervező által végzett adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a Játékosok önkéntes hozzájárulása, továbbá a nyertes Játékosok esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényvonatkozó rendelkezései. Az adatok kezeléséhez való önkéntes hozzájárulás a Játékban való részvétellel, mint a jelen Szabályzat elfogadásával valósul meg.

Az adatok kezelése csak a jelen Szabályzatban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

A Játékosok, mint az adatkezelés érintettjei jogérvényesíti lehetőségeiket a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  • Adózás

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

  • Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték részben online környezetben zajlik, a Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A Játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a weboldalán (www.havasi.eu).

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Budapest, 2023. november 3.

SYMPHONIC CONCERT MANAGEMENT Kft.